Eğitimde Dramanın Amacı

           Eğitimde drama çalışmalarının genel amacı,her alanda yaratıcı, kendine yetebilen, kendini tanıyan, çevresiyle iletişim kurabilen ve bunu geliştirebilen, ifade gücü ve biçimleri artmış bireyler yetiştirmektir.Bu amaçların yanında yaratıcı drama; yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama, eleştirel düşünme yeteneği, sosyal gelişim ve birlikte çalışma yeteneği kazandırma, çocukların etik değerleri keşfetmelerine olanak sağlama, kendine güven duyma, teşvik ve karar verme, dil ve iletişim becerilerini kazandırma imge dünyasını geliştirme gibi eğitbilimsel amaçlara dönüktür ve iletişim içinde iken düşünceleri, tutum ve davranışları değişebilen, etkilenebilen çocuk ve ergene kendi kimlik ve kültürünü de tanıtır.

      Özetle yaratıcı drama kişinin kendi bedenine, duygularına, düşüncelerine ve çevresine karşı bilinçli olmasını, oyun pedagojisi içinde yer alan çalışmaların duyguların, bilgi ve deneylerin özgürleştiği ortamların sağlanmasını, kişinin evrensel, toplumsal, moral, etik ve soyut kavramları anlamlandırabilmesini, bir grup çalışması içerisinde yaşayarak öğrenme ve bilgi edinmenin yanı sıra toplumsallaşmanın sağlanmasını da amaçlar. (San, 1990:81)Bu Makale 6384 kere görüntülenmiştir. Eklenme Tarihi : 27 Nisan 2012 22:45

© DEHA MENTAL ARİTMETİK DANIŞMANLIK REHBERLİK ÖĞRENCİ KOÇLUĞU, dehamentalaritmetik.com Tüm hakları saklıdır. Web Barındırma;HidrojenWEB

Anasayfa - Hakkımızda - Kadromuz - Programlarımız - Makaleler - Haberler - Sık Sorulan Sorular - Franchising Formu - İletişim